Facebook Twitter Youtube Myspace Flickr
Asociatia Culturala Vibratii

Poți susține următorul album Cyfer prin direcționarea a 2% din impozitul pe venit către Asociația Vibrații.


Asociația Culturală Vibrații este o organizaţie neguvernamentală, non-profit. Obiectivele asociaţiei sunt:

Popularizarea următoarelor genuri muzicale de proveniență vest-europeană și nord-americană: jazz, rock, pop, soul și blues. Integrarea elementelor specifice muzicii tradiționale românești în structura acestor genuri.

Promovarea muzicii culturilor exotice și a fuziunii dintre aceste genuri muzicale exotice și muzica europeană.

Încurajarea unui număr cât mai mare de persoane să studieze un instrument muzical și ghidarea lor în acest sens.

Acordarea de asistență muzicienilor talentați, în dorința lor de a-și îmbunătăți aptitudinile, a susține concerte, a produce înregistrări audio și video de calitate, și în a-și gestiona cât mai bine cariera.


ONG Vibrații a fost înființată la sfârșitul anului 2009, primul proiect fiind:

Turneul Color Jam


Campania 2%

Prin intermediul prevederii 2% din Codul Fiscal, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcționeze 2% din impozitul pe venit către o entitate nonprofit înființată conform ordonanței 26/2000 cu privire la asociații si fundații.

DECLARATIA 230
Se completează de contribuabilii care realizează venituri din salarii şi asimilate acestora, în următoarele situaţii: a) au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, şi solicită restituirea acestora; b) doresc ca o sumă din impozitul anual să fie destinată pentru sponsorizarea organizaţiilor nonprofit. Se poate nominaliza o singură entitate nonprofit sau unitate de cult c) solicită deducerea din veniturile impozabile din salarii, obţinute la funcţia de bază, a cheltuielilor efectuate pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ, în limita unei sume maxime de 300 lei pe an. Se completeazã  în douã exemplare, din care unul rãmâne la contribuabil. Cererea se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandatã.

DECLARATIA 200
Se completează de către contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din alte activitati: activităţi independente (activităţi comerciale, profesiuni libere, drepturi de proprietate intelectuală), din cedarea folosinţei bunurilor (închirieri, arendă), din activităţi agricole (de felul cultivării florilor, a legumelor în sere, a pepinierelor etc.), din operaţiuni de cu valută la termen şi din transferul titlurilor de valoare (acţiuni). Citiţi şi explicaţiile de la formularul 020. Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată. Se foloseşte pentru veniturile realizate începând din 1 ianuarie 2009.

 


Date de identificare ale asociaţiei:

Denumire entitate nonprofit: Asociația Vibrații
Cod de identificare fiscala al entitatii non-profit:26247781
Cont bancar IBAN: RO76BRMA0081026519600000


Informații suplimentare se găsesc la:

tel:  +40723604865 email: vibratii.ong (a) gmail.com